Beurs   |   Beleggen   |   Geld Lenen   |   Hypotheken   |   iGuru.NL   |   iGuru.BE   |   Informatie   |   Lastminutes  |   Lening vergelijken   |   Nieuws   |   Rente

Achtergronden »

Bespreek  | Bury Add To 
Geplaatst door: anna 1262 dagen geleden
Meer en meer bewijst China waar diverse dynastieën wereldwijd niet in slaagden, namelijk bouwen aan een enorm superrijk door de eeuwen heen, onafhankelijk van de heersende politieke klasse. Waar de VS de laatste eeuw groeiden (en momenteel neigen naar een periode van verval) en Europa een verouderd continent is derde uitdager China volop aan het timmeren aan een enorm rijk. Deze maal niet enkel op het Aziatische continent maar als een 2e Rome met de omliggende provincies, echter op een wereldwijde schaal.
Na het starten van grootschalige zee-werken in de Zuid-Chinese zee om deze te omringen met kunstmatige eilanden pompt China ook massaal geld om de oude zijderoutes terug tot leven te brengen. Hiervoor heeft het miljarden in kas, om deze millennia-oude route uit te bouwen tot een volwaardig en modern transitsysteem.
Deze route slingert zich door smalle valleien tot bergtoppen van maar liefst 4000m hoogte in de hoge bergen van Pamir richting Pakistan. Deze route doorheen het gebergte is de enige verbinding van China met het Indiase subcontinent.

De 21e-eeuwse variant van de zijderoute is er echter één van een nieuwe super-snelweg, een combinatie van snelwegen, spoorwegen en pijpleidingen. De grootste plannen beperken zich echter niet tot een goede verbinding met het Indiase subcontinent maar strekken zich uit tot Europa. Dit om de Europese en Chinese markt sneller en beter te bedienen. Zowel voor handel in afgewerkte producten, maar ook het transport van olie, gas en mineralen. Een aftakking met Rusland is eveneens opgenomen in dit plan.
Via aftakkingen op deze zijderoute probeert China er ook in te slagen om het arme en achtergebleven platteland bereikbaar te maken en zodoende toekomst te bieden. Niet enkel uit medelijden maar tevens om oproer op voorhand in de kiem te smoren. Waar China zelf productie begint te verliezen aan nog goedkopere landen ligt er in het Westen nog een schat aan onontgonnen menselijk kapitaal. Op deze manier kan China genieten van een eigen low-cost regio in het eigen land.
Naar schatting 100-200 miljoen Chinezen leven momenteel nog in absolute armoede, het potentieel aan dit menselijk kapitaal is dan ook gigantisch. Indien de volledige Chinese bevolking economisch erop vooruitgaat zou dit een wereldwijde revolutie veroorzaken aan machtsinvloed.
In praktijk zal deze nieuwe zijderoute een geheel netwerk omvatten. In het noordelijke deel een aansluiting op de bestaande Trans-Siberische spoorlijn, in het zuidelijke gedeelte een aansluiting op de diverse buurlanden waar China volop aan invloed wint (Laos, Birma, Pakistan). Op zee creëert China ondertussen een ring aan maritieme basissen, al dan niet op kunstmatig aangelegde eilanden.
Naast het praktische gedeelte heerst tevens een belangrijke symboliek bij het uittekenen en aanleggen van dit netwerk. Onder andere de stad Xi’an wordt aangedaan, gedurende eeuwen de hoofdstad van het Chinese rijk. Waar deze route op sommige plaatsen bestaat uit brede aarden wegen, liggen er op andere plaatsen reeds hogesnelheidslijnen die de zogenaamde tier-2  steden in China aandoen.  Dit zijn de relatief onbekende miljoenensteden in China.
Eén van de nevenwerken is onder andere het uitbouwen van een enorm netwerk aan hogesnelheidslijnen waarbij in 2020 naar schatting 16000 km operationeel moet zijn. In tegenstelling tot de vele vage beloftes in de Westerse landen slaagt China hier met vlag en wimpel in om dit wel degelijk te bereiken.

Naast diverse binnenlandse conflicten en het enkele militaire problemen is het grootste probleem voor China echter de milieuproblematiek. Gestart in het Zuid-Oosten schuift deze golf aan verontreiniging en smog langzaam op naar het Westen. Indien de Chinese overheid deze problemen niet snel onder controle krijgt dreigt in plaats van een absolute heerschappij net het omgekeerde, namelijk een uitgehongerde en vergiftigde bevolking. Niet enkel de luchtvervuiling is een probleem maar ook de waterschaarste waardoor hele gebieden reeds achterbleven door een wegtrekkende bevolking.
De investeringen die China dan ook doet op het vlak van milieuvriendelijke energieopwekking tarten dan ook alle verbeelding. Gigantische zonne-en windfarms worden in een sneltempo aangelegd. Er wordt ook volop geïnvesteerd in degelijke en zeer snelle spoorverbindingen. Waar de VS de fout maakten om eeuwig de nadruk te leggen op hun highways werden in Europa volop snelle treinverbindingen aangelegd. China volgt hier dan ook het Europese voorbeeld die reeds bewees dat dit economische de beste oplossing is.
Op economisch gebied is het Chinese beleid echter volledig onderbouwd na verdere analyse. Ondanks een nakende beurscrash (die behoorlijk pijn zal doen afgaande op de huidige Chinese zeepbel) is China volop goud aan het hamsteren. Aangezien goud de enige zekerheid is in een onzekere wereld wordt dit edelmetaal dan ook volop gebruikt om de yuan steun te geven.

Tevens werd de AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) opgericht als alternatief voor het IMF. Gesteund door een enorme berg aan cash geld (gedekt door goud) zal China binnen een 5 à 10 jaar dan ook een ongekende supermacht zijn waar de Westerse machten geen enkele invloed meer zullen op hebben
Naast economische macht is de militaire macht ook volop aan het groeien. Aan de ene kant met de uitbreiding van het militaire materiaal, aan de andere kant door het creëren van strategische basissen ter land, ter zee en in de ruimte.
Waar de VS, Japan, Rusland en de EU jaren over deden doet China het ruimtevaartprogramma in een sneltrein over. In 2011 werd Tiangong 1 gelanceerd, de voorloper van het komende Chinese ruimtestation Tiangong 2 (2016), en Tiangong 3. Tevens werd de militaire macht in de ruimte reeds bewezen door het neerhalen van een oude weersatelliet met behulp van een ballistische raket vanop aarde.
Voor de belegger op lange termijn is China dan ook een onontgonnen parel, echter het risico aan deze parel is het hoge risico op korte termijn voor investeringen (zeepbel). Indien u echter de noodzakelijke risico’s erbij wilt nemen is dit een investering die een enorm groeipotentieel heeft.
Bronnen:
http://welt.de
http://www.wikipedia.org
http://nextbigfuture.com/
http://www.bloomberg.com
www.landenweb.net
http://www.landenweb.net
 
 

Wie stemden er op dit nieuwsbericht?

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om te reageren of registreer hier.