Beurs   |   Beleggen   |   Geld Lenen   |   Hypotheken   |   iGuru.NL   |   iGuru.BE   |   Informatie   |   Lastminutes  |   Lening vergelijken   |   Nieuws   |   Rente

Achtergronden »

Bespreek  | Bury Add To 
Geplaatst door: anna 1296 dagen geleden
Niet alleen de wegeninfrastructuur is een oud zeer in Rusland. Dat was het al in de tijd van Napoleon en zal dat waarschijnlijk wel nog een tijdje blijven.
Een ander prangend probleem is recenter: de miljoenen hectaren onbewerkte landbouwgrond.
Maar liefst 28% van de landbouwgrond in Rusland wordt niet bewerkt. Goed voor 56 miljoen hectare. Een gebied groter dan Spanje. Braakliggend en zeer vruchtbaar. Dat terwijl verzilting en slecht bodembeheer de wereldvoorraad aan landbouwgrond gevoelig decimeert.
De implosie van het gecentraliseerde landbouwbeleid, inefficiënt lokaal beheer en verouderd materieel liggen aan de basis van de teloorgang van de Russische landbouw. Sinds 1991 is de veestapel gehalveerd en de voedselopbrengsten met 25% geïmplodeerd.
De grote landbouwconglomeraten zijn niet meer. Ze zijn allemaal vervangen door kleinschalige familieboerderijen die voornamelijk voor zichzelf en de lokale markt produceren. Er heeft zich in die kwarteeuw sinds de val van de Sovjetunie dus geen kapitaalintensieve agro-markt ontwikkeld.
Aangezien de kleine familieboerderijen niet over voldoende kapitaalgoederen en coördinatievermogen beschikken om grotere stukken land te bewerken, en de eigendomsrechten over de gronden sinds de implosie van de staatsbedrijven betwist zijn, staan dus miljoenen hectaren landbouwgrond braak.
De vlucht naar de steden en gebrekkige wegeninfrastructuur maakt het ook niet interessant voor vastgoedinvesteerders om braakliggende landbouwgrond om te vormen tot bouwgrond.
Daar wil het Ministerie van Landbouw nu iets aan doen: vooreerst zou de staat het onbetwist blote eigendomsrecht over de braakliggende percelen verwerven. Ten tweede zouden investeerders (lokale boeren, ondernemers, investeerders) gratis pachtrechten kunnen verwerven voor een periode van vijf jaar. Bovendien zou er werk worden gemaakt van een fiscale vrijstelling of volledige terugbetaling van de investeringen om het land te ontwikkelen en de yields te verhogen.
Op korte termijn zal dat voornamelijk bodemsanering zijn. De Sovjet-Russische pesticiden waren immers zo schadelijk dat veel landbouwgrond aangetast is.
Op lange termijn is het de bedoeling dat Rusland haar landbouwproductie gevoelig opdrijft. De staat blijft namelijk blote eigenaar, zodat de percelen enkel voor landbouwproductie kunnen worden aangewend, en niet verkocht kunnen worden door de pachter.
Russische ingezetenen krijgen een voorkooprecht op de pachtrechten. Het is echter onwaarschijnlijk dat particuliere Russen en Russische investeringsmaatschappijen strategisch beschikbare grond zullen hoarden. Er liggen dus mogelijkheden in de agricultural commodities voor Westerse investeerders.
Drang Nach Osten? Het uur is – eindelijk  – aangebroken.
Bron: The Moscow Times

Wie stemden er op dit nieuwsbericht?

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om te reageren of registreer hier.